Zdravá nemovitost zvolila při reklamaci nemovitostí systém koordinace nezávislých odborníků, kteří úzce spolupracují. Náš kontrolní systém zaručuje, že se problémy klienta dostanou do rukou odborníka z oblasti techniky, a následně jsou předány a odborně přetlumočeny advokátovi. Ten totiž bez tohoto technického komentáře často vidí věc z úplně jiného pohledu.

Každá oblast (právo, technika) má úplně jiný jazyk. Odlehčeně se dá říci, že technik zkrátka nerozumí advokátovi a advokát nerozumí technikovi. My jsme schopni zkoordinovat a srozumitelně oba odborníky propojit ve prospěch klienta tak, aby bylo vše jasně prokazatelné a obhajitelné (jak pro protistranu, tak pro případný soud).

Když člověk řeší reklamaci sám a v procesu není zapojen odborník, dle našich zkušeností je téměř nemožné reklamaci udělat správně. Reklamace nemovitostí je relativně novou službou na trhu a zrealizovat ji, je velice složitý proces. Je obtížné už jen narazit na advokáta, který má s touto problematikou větší zkušenosti, nebo vybrat odborníka, který posoudí technický stav nemovitosti komplexně a nezaměří se pouze na jednu vadu, kvůli které ho klient pozval. Např. inspektoři dle naší metodiky zkoumají 9 technických oborů, které zahrnují 200 základních rizik a až 500 podrizik.

Zdali se jedná o vadu, kterou lze reklamovat, musí jasně odpovědět technik i advokát. Odborníci by se měli zaměřit na skrytost vady, stáří a obvyklé opotřebení dané části stavby, jaké jsou požadavky vyhlášky apod. Také je pracováno s tím, jaký byl stav v okamžiku předání, jaký byl účel a rok výstavby či rekonstrukce posuzované části, nebo jaké jsou sanace a případná diagnostika daných vad.

Všechny skutečnosti se musí posoudit i s ohledem na záměr, za jakým byla nemovitost prodávána, co bylo tvrzeno při koupi, zda měla být nemovitost po rekonstrukci, nebo jen některé její části apod. Advokát i technický znalec by toto všechno (a ještě mnohem více) měli vzít v potaz a relevantně vyhodnotit situaci i na základě společných konzultací, než dojde k samotnému sporu klienta s prodávajícím.

Ve Zdravé nemovitosti mimo jiné dáváme našim klientům garanci, že v případě prohry u soudu hradíme veškeré vzniklé náklady. To Vám samotný advokát nikdy neslíbí. Provizi za dokončený případ si účtujeme vždy až tehdy, pokud je má náš klient. Tento postup nám připadá nejvíce férový a v první řadě chceme, aby naše práce lidem pomáhala. Není tedy naším cílem účtovat si odměny, když reálně klient ještě žádnou kompenzaci neobdržel. I podle reakcí našich klientů jsme si jistí, že je to ta správná cesta.

Věříme, že se realitní trh může změnit k lepšímu a se vší pokorou budeme moc rádi, když k tomu budeme nápomocni i my.

Zde naleznete příběh našeho klienta https://realitnipohadky.cz/ze-zivota-zatekajici-strecha-a-z…/ , kterému jsme díky našemu produktu zpětné prověření (https://zdravanemovitost.cz/zpetne-provereni/) pomohli zpětně narovnat kupní cenu nemovitosti.

Provozovatel webu

Zdravá nemovitost s.r.o., IČ: 050 23 441
Sídlo: Václavské náměstí 806/62,
110 00 Praha 1

Kontakt

info@realitnipohadky.cz

Rady a tipy na Váš email

  • Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů

Spojte se s námi

Spojte se s námi na Facebooku a staňte se fanouškem naší stránky, tím můžete podpořit to, co děláme a zároveň Vám nic zajímavého neuteče.